878. Poselství Ježíše ze soboty 6. dubna 2019.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


STARŠÍ KNĚŽÍ JSOU NOSNÝMI SLOUPY CÍRKVE


Viděla jsem, že mezi staršími kněžími jsou někteří takoví jako nosné sloupy církve v tomto světě. Viděla jsem, že během vysluhování svátostí, prociťují hlouběji tajemství eucharistie. Přirozeně je tu řeč o těch, na které neměl velký účinek II. Vatikánský koncil. Pán ukázal i mladé kněze, kteří od Něho dostanou povolání, ale žel, jejich srdce je vystaveno moderním reformám a novým učením. Mnozí z nich se vzdalují tajemstvím a nechají je, aby je svět odplavil. Viděla jsem, že takto ďábel vytrhne z jejich srdcí svatou touhu, kterou cítili po Bohu. Ale Pán ukázal, že je naděje, aby se to nestalo každému. Viděla jsem, že vedle některých kněží umístil starší kněze, nebo duchovní sourozence, skrze něž je Bůh vede do dobrého směru. Stanou se z nich opravdoví kněží, kteří své povolání budou ze srdce prožívat.


Ježíš: "Moji vysvěcení starší sluhové znají podstatu opravdové církve, a proto je jejich věrnost ke Mně nezlomná. Satan se už dávno vkradl do kněžských seminářů, do řeholních společenstev, aby vytrhl mou milost ze srdce nových kněží, kterou jsem jim dal během jejich pozvání. Málo zůstalo těch, kdo odmítá moderní reformy. Totiž vánek hříchu už prochází vším. Satan nespí, raději usilovně pracuje na tom, aby změnil v trosky Boží dílo. I když hřích vzroste do jakékoli velikosti, mé milosrdenství nikdy nezanikne. To je tajemství mé Lásky. Dokonce ani hřích mi nemůže zabránit v tom, abych miloval. Nyní je ve světě obrovský chaos, což není nic jiného, než nejistota v chápání dobra a zla. Zanedlouho tomu udělám konec, jen co jej uvidím vhodným z hlediska spásy lidstva."

Ježíš

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět