882. Poselství Panny Marie v pátek, 15. března 2019.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


SVATYNĚ PANNY MARIE


Panna Maria ukázala předem, co se stane v Csíksomlyó, během návštěvy falešného proroka, kde bude přítomno mnoho občanů maďarského národa. Viděla jsem, že falešný prorok se tam vydal s cílem, aby pustošil. Zeptala jsem se své svaté Matky, proč půjde právě do Csíksomlyó. Na to mi odpověděla:

Mé dítě, Satan si vezme na mušku ty svatyně, kde jsem přítomná svým orodováním. Csíksomlyó je velmi milé mému mateřskému srdci, protože se tam shromáždí i můj maďarský lid. V této svatyni se sjednocují maďarská srdce, která se otevírají Bohu a mně, jako jejich Matce. Satan chce zničit opravdovou úctu ke mně, protože ví, že svou láskou přitahuji mnohé k mému milovanému Synovi. Falešný prorok bude ohlašovat nové učení a nejvíce se chce dotknout srdcí mládeže, neboť ví, že se nechají snadno zmýlit. Jeho návštěva nebude milostí, ale kletbou, kterou budou doprovázet znamení.

Není náhoda, že jeho návštěva se neuskuteční na hody Svatodušních svátků. Tyto hody jsou bohaté milostí a síla Ducha Svatého se na tomto místě vylévá zvláštním způsobem. Protože on nebyl vybrán Duchem Svatým, vyhýbá se všemu, co je v souvislosti s třetí Boží osobou. Tato událost bude plánovaná tak, aby vedla k jednotě různých náboženství.

Já budu orodovat za můj lid po boku mého milovaného Syna, aby mnozí dostali milost jasného vidění. Modlete se, neboť tato událost bude velkou ranou pro vaši vlast. Avšak věřte v sílu modlitby, neboť Bůh ví, jak tuto událost obrátit ve váš prospěch.

Matka Maria

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět