891. Poselství Ježíše ze dne 30. června 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


JEDINĚ NA VÁS ZÁVISÍ, ZDA MI BUDETE POSLUŠNÍ


Moje drahé děti,

vyproste si ode Mne milost, abyste mohly úplně naplnit můj věčný svatý plán, vztahující se na vás. Jedině to je důležité. Jen to má význam. V nebi budete navěky šťastné v té míře, v jaké jste uskutečnily můj svatý věčný plán, který se vztahoval na vás. To platí pro každého člověka.

Já mám pro každého z vás věčný plán. Ještě dřív, než se počal váš život, Já už jsem o vás všechno promyslel. Já vám dávám schopnosti, u Mne je už vše rozhodnuto předem. Avšak jedině na vás závisí, zda Mi budete poslušní, nebo ne. Jen tak získá váš život tady na Zemi cíl a smysl, když poznáte a uskutečníte můj věčný svatý plán, který jsem připravil pro vás.

K tomu vám žehnám nekonečnou a milosrdnou Láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 26, 18: On pak řekl: Jděte do města k tomu a tomu člověku a vyřiďte mu, že mistr vzkazuje: "Můj čas je blízko; u tebe budu se svými učedníky slavit velikonoční večeři."

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět