892. Poselství Boha Otce ze dne 25. července 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


TĚŽKÝ ČAS


Těžký čas se blíží vašemu světu, moji lidé. Některé změny přicházejí na jeviště světa, o nichž nepředpokládáte, že učiní život mého lidu bojem.

Způsoby, které ještě nemůžete spatřit, zásobování světa potravinami začne klesat. Ze začátku málo, a pak hodně. To způsobí velkou potíž pro ty, kdo si nemohou dovolit dost potravy dokonce už teď. Vězte, že když jste skutečně moji, jdete-li po mých cestách, posloucháte-li mé příkazy a mé vedení, zabezpečím vás vším, co potřebujete. Povedu vás k zásobám na tajných místech. Dám vám vědět jak přežít tento čas. Nebojte se.

Až tyto potíže začnou, nechvějte se. Nenechejte nepřítele vás vystrašit. Hledejte mou tvář, neboť je to klíč k přežití v každé situaci. Snažte se Mě poznat, činit mou vůli. Na všech svých cestách Mě uznávejte a Já vás povedu.

Bůh Otec


Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Zj 6, 5-6
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"

Jr 29, 12-13
12: Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.
13: Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

zpět