893. Poselství Boha Otce ze dne 29. července 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VELKÉ TICHO


Toto je čas, abyste se připravili na to, co je zrovna před vámi. Bude to doba velkého klidu, pak začne úpadek. (Zaslechla jsem: "sesouvání půdy").

Jste velmi schopní přežít to, co přichází. Nyní je čas pro vážné zamyšlení a na čas se Mnou, kdy vám mohu v duchu ukázat, co dělat, abyste byli připraveni. Povedu vás, budu vás řídit. Jen Já vím, co budete potřebovat.

Stejně tak se sbalte na cestu, abyste měli, co potřebujete. Nyní se připravíte na neobyčejnou cestu, která je právě před vámi.

Bůh Otec

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.zpět