901. Poselství Boha Otce ze dne 5. srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ŽNĚ


Mé děti, hodně soužení teď přijde do vašeho světa. Čas žní je u vás, a mnoho, co bylo zaseto, musí být nyní sklizeno.

Národy, které Mě nepřijaly, zaplatí nyní cenu za národy, které Mě odmítají. Národy, které se ode Mne odvrátily, zaplatí cenu za národy, které Mne opouštějí.

Dal jsem vám tolik požehnání, ale vy jste se Mnou zacházeli s pohrdáním. Nectili jste mé velké jméno. Nešli jste po mých cestách. Proto budete platit strašnou cenu.

Poznámka: V mém duchu jsem cítila velmi silně, že je to také osobní vzkaz mnoha lidem; tento odstavec, a ten další.

Času, který zbývá, je málo. Varoval jsem vás znovu a znovu. Byl jsem s vámi velmi trpělivý, ale nyní čas dochází. Až se budete dívat, jak jednám s národy, budete svědky, že mé Slovo je pravdivé.

Brzy budu jednat s vámi.

Vyberte si moudře, mé děti. Učiňte moudré volby, neboť jsou žně za všechno, co děláte. Za spravedlivou volbu je odměna. Za hříšnou volbu je soud.

Miluji vás, ale mé Slovo je pravdivé.

Bůh Otec


Ž 9, 16-20
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.
18: Do podsvětí se vrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.
19: Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění; naděje ponížených nikdy neztroskotá.
20: Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci, ať už pronárody stanou před tvým soudem!zpět