913. Poselství Boha Otce ze dne 15. srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ČAS VELKÉ NÁMAHY


Mnoho z mých dětí vstupuje do času velkého vypětí. Napínání svého rozpočtu, posilování své víry. Upravování svých představ, aby se přizpůsobily mé vizi, kterou mám pro jejich životy.

Mé děti, je čas, abyste udělaly své poslední práce na zemi, protože všechny půjdete brzy domů. Mým přáním je, abyste se soustředily na Mne a na mé Slovo a dovolily Mi vás vést tam, kde chci, abyste byly. Dovolte Mi vás vést do práce, ke které jsem vás povolal, abyste ji udělaly.

Nebojte se, neboť vás zaopatřím vším, co potřebujete, až ji budete vykonávat. Já jsem mocný Bůh, který stvořil vše, co vidíte a jsem velmi dobře schopen zajistit vaše potřeby.

Přijďte ke Mně všichni, kdo jste obtíženi, a Já vám dám odpočinout od vašeho lopocení.

Bůh Otec


Mt 11, 28-30
28: Pojďte ke Mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.
29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí pro svou duši.
30: Vždyť mé jho netlačí a moje břemeno netíží.

Mt 4, 1: Potom byl Ježíš vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.

zpět