921. Poselství Boha Otce ze dne 27. srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POSLEDNÍ DETAILY


Mé děti, dokončete svůj rozpis úkolů a příprav, protože už velmi brzy opustíte Zemi. Nadešel pro vás čas, abyste se vydaly na cestu, a musíte být připraveny.

Buďte laskavé k těm, kdo budou zanecháni, neboť tam, kam půjdete, budete mít vše, co potřebujete.

Bůh Otec


Lk 12, 20-21
20: Ale Bůh mu řekl: ‚Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?‘
21: Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.

2Kr 20, 1: V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův, a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít."

Jak 4, 14: Vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!

Kaz 3, 1-4 1: Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
2: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
3: je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;
4: je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;

zpět