922. Poselství Ježíše ze dne 16. a 30. července 2015.

Nástroj: Anna Terézia


BRATRSKÁ LÁSKA


Moji milovaní,

v bratrské lásce buďte velkodušní. V této službě neochabujte, ale proste Ducha Svatého, aby vás posilnil k činné lásce. Ujistěte se o tom, že Boží síla působí mocně ve vás, když se jí zcela odevzdáte. Tak praktikujte bratrskou lásku a nezapomeňte, abyste vždy dávali pozor na potřeby vašich bratrů. Když uvidíte, že si těžko dokážou zabezpečit své živobytí, buďte vynalézaví a podpořte je svou láskou. Tak budete moci mít stejný podíl ze statků, které jsou moje. Vždyť nemáte nic než to, co jste ode Mne dostali. Ať ve vás ožije bratrské porozumění a láska. Modlete se za to, abyste měli odvahu pomoci svým bratrům (16. 7. 2015).

Moji milovaní, milujte tak, aby vaše úsilí o konání dobra převýšilo lásku, kterou najdete ve světě. Neboť ta je mnohokrát sobecká a do popředí klade vlastní zájmy. Člověk je schopen rozdělit se o svou lásku s tím, kdo je mu sympatický a od koho může očekávat opětování lásky.

Jak jsem vás žádal, milujte bez přetvářky a nehleďte na své vlastní zájmy, ale dávejte pozor na potřeby ostatních. Tak určitě vytryskne z vašeho srdce moje milosrdná láska, která nezná hranic, ale vylévá se na každého, stejně na dobrého i zlého. Naučte se ode Mne obětavé lásce a svým příkladem přiveďte na tuto cestu i ostatní. Ale i k tomu musíte prosit o milost, neboť k vám nepřijde bez vaší prosby a souhlasu (30. 7. 2015).

Váš Ježíš

Poselství je dostupné na: http://engesztelok.hu/lelkielet/979

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět