924. Poselství Boha Otce ze dne 28. srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).ROZJÍMEJTE


Mé děti, už jste mimo čas, a mnohé z vás jste nedaly své domovy do pořádku. Neodpustily jste těm, kdo zhřešili proti vám.

Nahradily jste škodu těm, proti nimž jste zhřešily vy? Chci, abyste to udělaly teď, neboť velmi brzy bude příliš pozdě. Konec všech věcí se rychle blíží a vy máte méně času, než si myslíte.

Bůh Otec


Kol 3, 13: Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.

Mt 6, 14-15
14: Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
15: jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

Mk, 11, 25: A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.

Mt 18, 15-17
15: Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.
16: Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby‚ ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď.
17: Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.

zpět