925. Poselství Boha Otce ze dne 29. srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


BRZY BUDETE SOUZENI


Mé děti, váš čas je u konce. Čím jste přispěly světu kolem vás? Kolik životů jste ovlivnily? Budete mít mnoho odměn uložených v nebi?

Kolik lidí jste milovali? Přinesli jste o Mně svědectví? Brzy budete souzeny a buď budete odměněny, nebo potrestány. Až tyto dny přijdou, co uvidíte?

Bůh Otec


Mt 12,
36: Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.

Mt 6, 19-21
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
21: Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Lk 12, 33-34
33: Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí.
34: Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.

1Tim 6, 17-19
17: Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme;
18: napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní,
19: a tak ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život.

zpět