930. Poselství Ježíše ze dne 3. září 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JÁ ČEKÁM


Mé děti na zemi jsou tak zaneprázdněné, že na Mne zapomínají.

Mé děti, kdy jste se ke Mně naposledy přiblížily? Ne tak těsně, jako když Mě prosíte o věci, které vám s radostí poskytnu. Ne tak blízko, jako když se modlíte za finanční vzestup, kterým žehnám tolik mých dětí, ale přiblížily se prostě ke MNĚ?

Kdy jste se naposledy přiblížily ke Mně, jen abyste Mě zbožňovaly? Vzpomněly si na mou oběť za vás? Řekly Mi o své lásce?

Když jste přišly ke Mně poprvé, vaše láska byla víc vášnivá, ale pak vstoupil svět a udusil náš společný čas.

Já jsem stále tady.

Každý den na vás trpělivě čekám a doufám, že se vrátíte a ukážete Mi svou lásku.

Ježíš


Mt 22, 37-38
37: On mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí."
38: To je největší a první přikázání.

Jak 4, 7-8
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!

Mk 4, 18-19
18: U jiných je zaseto do trní: Ti slyší slovo,
19: ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody.

zpět