934. Poselství Boha Otce ze dne 6. září 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


BUĎTE BDĚLÍ


Mé děti, musíte být neustále bdělé, protože nepřítel vám chce vzít radost. Každé ráno, když se probouzíte, dělá, jak nejlépe umí, aby nasměroval vaše myšlenky do špatného směru.

Váš čas na zemi končí. Jak je na tom náš vztah? Kdy jsme naposledy trávili náš čas spolu? Přeji si, abyste organizovaly své dny tak, abyste trávily čas se Mnou každý den. Chci vás poznat.

Bůh Otec


Ex 20, 2-3
2: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví a bdělí, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout.

Ef 4, 27: Nedopusťte, aby se do toho vetřel ďábel.

zpět