938. Poselství Ježíše ze dne 10. září 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘICHÁZÍ ZPOMALENÍ


Přichází zpomalení. Nebude to dobré zpomalení v pozemském smyslu, jako když se zpomalí růst na Zemi (Viděla jsem, že tím míní různé druhy růstu, jako v životě rostlin, nebo financí).

To způsobí změnu a velký nedostatek. (Viděla jsem recesi a hladovění jako při hladomoru). Učiním to pro mnohé, kteří Mě ještě neznají, neboť Mě musí hledat v časech klidu a zpomalení.

Hledejte Mě, neboť jak byste reagovali na to, co uvidíte? Nouze na Zemi přinese násilí, a smrt půjde s ním. Dobyvatelé, kteří plánovali, budou dobývat (Viděla jsem, že míní národy, dobývající jiné národy) a zavládne soud. (Jeho soud převládne nad vším, co se odehraje na Zemi). Mnoho životů bude ztraceno a život navždy změněn pro ty, kdo budou zanecháni na Zemi.

Amerika bude zpustošena, protože ničila životy nenarozených. Bude rozervána na části, jak rozervala na části mé nenarozené duše. Bude ponechána rozvrácená s nenapravitelnými škodami kvůli zkáze, kterou oslavovala v smrti nevinných.

Ježíš


Zj. 6, 1-8
1: Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí, jak řekla hromovým hlasem: „Pojď!“
2: A hle, spatřil jsem bílého koně a ten, který na něm seděl, měl luk. Byla mu dána koruna a on vyjel ve vítězství, a aby zvítězil.
3: Když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: „Pojď!“
4: A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem vraždili; a byl mu dán veliký meč.
5: Když otevřel třetí pečeť, slyšel jsem třetí bytost říci: „Pojď!“ A hle, spatřil jsem černého koně a ten, který na něm seděl, měl v ruce váhy.
6: Zprostřed těch čtyř bytostí jsem uslyšel hlas, jak říká: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, jen tři mírky ječmene za denní mzdu; olej a víno však nech!“
7: Když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“
8: A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt a za ním šlo Záhrobí. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, morem a divokými šelmami.

zpět