949. Poselství Ježíše ze dne 24. září 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PRO MNE


Když budete žít svůj život pro Mne, a ne pro své vlastní potěšení, budu řídit vaše cesty. Budu vás vést ve všem, co děláte. Budu vás varovat, když nebezpečí je blízko a ukážu vám cestu k úniku. Povedu vás k hojnosti a postarám se o vás. Ukážu vám skvělé a ohromné věci, které neznáte, a řeknu vám o tom, co má přijít.

Když budete trávit čas se Mnou a budete stát o můj souhlas, a ne o uznání lidí, když Mě budete milovat nade všechny ostatní, nemáte se v tomto životě čeho bát. Ale proč bych měl exaltovat vás, když vy možná exaltujete ostatní?

Ježíš


Mt 22, 37: Odpověděl mu: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí".

Mt 6, 33: Hledejte tedy nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vám bude dáno navíc.

Gal 1, 10: Snažím se teď, abych si získal přízeň u lidí? Anebo u Boha? Což se ucházím o to, abych byl pěkný u lidí? Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristův služebník.

Řím 12, 2: A nenapodobujte už příklady tohoto světa, nýbrž přeměňujte se obnovováním mysli, abyste tak dovedli rozeznat, co je vůle Boží, totiž co je dobré, co je bohulibé a co je dokonalé.

zpět