954. Poselství Ježíše ze dne 30. září 2019.

Nástroj. Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TI, KDO MĚ ZNEVAŽUJÍ


Byla skoro půlnoc v páteční noci a já se chvilku dívala na film o zemětřesení. Mnozí z nás v prorockých kruzích někdy věří, že to velké mega zemětřesení v Kalifornii se stane, jak bylo prorokováno množstvím proroků. Před lety, kdy jsem ještě četla proroctví, pročítala jsem vizi Joe Brandta z roku 1930 znovu a znovu. Když jsem se dívala ve filmech, jak mnozí potřebují pomoc a žádnou nenacházejí, poprosila jsem, kolik jich bude potřebovat pomoc v tomto čase, nebude-li nikdo, kdo by jim pomohl. Pane? Odpověděl mi velmi jasně: VŠICHNI Z NICH.

Když jsem pozorovala zkázu, kterou způsobilo zemětřesení, myslela jsem na konec všech věcí, a jak doslova pozorujeme Boží Slovo, jak se odehrává na Zemi, a říkala jsem Pánu, že to bude horší než zlé, až přijde čas pro toto velké zemětřesení v Kalifornii, když začal ke mně mluvit. Už dříve v tomto roce mi řekl, že zatímco mnozí z nás věří, že tohle velké zemětřesení v Kalifornii bude začátek konce, že jsme to zaměnili, že je to konec.

Dříve mi také ukázal, že existují nějaké skupiny lidí, kteří byli nakonec tak pyšní, že získali vládu v těchto pozemských "královstvích" jako Los Angeles, ale že On půjde zničit jejich "království" potom, co je vyhlásili, a těm lidem nezůstane nic než hromada ruin. Nikdy mi neřekl, kdo jsou tyto skupiny, jak získaly moc, nebo jaký druh moci mají, ale pokaždé o tom mluvil. Dostala jsem pocit, že to jsou velmi zlí lidé a že bojují, aby zničili vše dobré a vše, co je Boží, aby vlastnili tato "království".

Zničení je vše, co zůstane z jejich království potom, co Mne znevážili. Budou plakat, až zničím vše, čím se prohřešili kvůli zisku, až si uvědomí, že to bylo k ničemu. Ti, kdo Mi slouží, budou se Mnou v bezpečí. (Viděla jsem, že Ježíš se již vrátil a vzal si nás, než přijde konec a toto velké zemětřesení v Kalifornii udeří – co jsem viděla, vypadalo jako oblast Los Angeles). Jejich odměna bude velká a budou se radovat navěky.

Ti, kdo Mě znevážili, zahynou a nikdy nepoznají pokoj.

Ježíš

(Musela jsem vyhledat slovo "decried", protože jsem je nikdy dříve nepoužila. Znamená odsoudit někoho jako bezcenného, zbytečného, veřejně znevážit, nebo vyjádřit tvrdé odmítnutí).


Ž 37, 35-40
35: Viděl jsem krutého svévolníka: rozpínal se jako bujné křoví;
36: odešel a není, hledal jsem ho, nebyl k nalezení.
37: Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého; pokojný muž bude mít potomstvo.
38: Zato vzpurní budou do jednoho vyhlazeni, potomstvo svévolníků bude vymýceno.
39: Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.
40: Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává, dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je, protože se k němu utíkají.zpět