957. Poselství Ježíše ze dne 18. února 2011.

Nástroj: La messagere de Notre Dame (USA).


PROBLÉM JE RUSKO. JE MATKOU BEZPRÁVÍ.


Problém je Rusko. Je matkou bezpráví. Nemá rádo Ameriku, ani Izrael. Proto má Matka žádala, aby Rusko bylo zasvěceno jejímu Neposkvrněnému Srdci.

Bude-li Rusko zasvěceno, všichni se sjednotí. V této chvíli šíří své nepravosti. Všechna ostatní zla jsou živena jím, protože chce být vždy první mezi národy. Využívá druhé pro své zájmy a nachází své partnery u zlých.

Ježíšzpět