960. Poselství Panny Marie ze dne 15. listopadu 2011.

Nástroj: La messagere de Notre Dame (USA).


NECHALI JSTE TEMNOTU VZRŮST A ZAHALIT VĚTŠINU ZEMÍ


Když jsem promluvila ve Fatimě, síly temnoty se zdály silné, ale mohly být snadno přemoženy. Mohla jsem válku zkrátit, nebo ji dokonce okamžitě zastavit, kdyby má slova byla zveřejněna a kdyby lidé na ně reagovali. Je to velké tajemství mého Neposkvrněného Srdce, které vám právě odhaluji.

Nebeský Otec se rozhodnul roznítit mé Neposkvrněné Srdce. Do mého Srdce, jako do božského plamene, vložil všechny poklady míru a pokoje. Tento božský plamen je určen

k tomu, aby ukázal cestu celému světu. Místo toho plamen hoří ve mně a je udušen – proto nemůžu nalézt srdce lidí, aby jej přijali. Těm, kteří mé Neposkvrněné srdce milují, dám poklady, které zdaleka převyšují jejich zásluhy, neboť je tolik pokladů, které jsou opuštěné.

Bylo to moje poselství z Fatimy. Kdyby bylo vyslyšeno, temnota by byla rychle překonána. Místo toho má slova byla ukrytá a potlačená, a tak síly temnoty zesílily. Mraky války se znovu seskupily a začala druhá světová válka, ke které nikdy nemělo dojít.

A také – co se stalo od doby, kdy jsem poprvé promluvila ve Fatimě (1917)? Místo toho, aby válka uhasla a svět se těšil z nebývalého období míru, mraky [války] se mnohokrát nakupily. Kolikrát jsem už zachránila svět! Tolik nehod, které se mohly zvrhnout v atomovou válku!

To jsou tajemství, která uvidíte [až] v nebi.

Ale teď je šok nevyhnutelný. Temnota se zvětšila a zmohutněla. Má slova ve Fatimě byla dána stranou, odmítnuta, ignorována, nebo pokládána za nevýznamná. Jiné věci byly dány na přední místo, na pořad dne. Lidská slova nahradila moje slova. Lidská slova – k pokusu organizovat církev, církev, která nemá ani ponětí o démonických silách, se kterými byla konfrontována. Protijed byl vždy zde, ale nikdy nebyl použit.

Nyní se situace radikálně změnila. Nechali jste temnotu vzrůst a zahalit většinu zemí. Krize jsou až příliš zřejmé, dokonce i pro nezasvěcené oko. Temnota rovněž zvýšila svou smělost. Je připravená udeřit, uvolnit svou ničivou moc.

Co můžu [ještě] dodat? Má slova jsou jasná. Odhalím světlo z Fatimy. Už nechci nechat nikoho, aby je zadržel. Už nemohu více čekat. Vezmu věci do svých rukou. Pozvednu ty, kteří se nestydí za má poselství. Smetu ty, kteří jim překážejí. Světlo z Fatimy musí plně zářit.

Potom se moc temna rozplyne.

Mariazpět