966. Poselství Ježíše ze dne 29. července 2012.

Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada).


BUĎTE ODHODLANÍ VYTRPĚT COKOLIV NEŽ ZRADIT PRAVDU


Milované děti mého srdce,

neztrácejte víru, zůstávejte pevné v naději. Je tak mnoho lží, tak mnoho překroucené pravdy. To je přesně ten důvod, pro který jsem založil mou církev. Jak byste bez ní věděly, kterou cestou jít, nebo koho následovat. Následujte Mě. Nezanechal jsem vás osiřelé, ale zanechal jsem vám moji svatou církev, aby vás uvedla do celé Pravdy.

Maličcí, i kdyby církev na čas zmizela, její učení jsem napsal do vašich srdcí. Zůstaňte pevní a vytrvalí. Nenechávejte se ohnout každým větrem, ale buďte odhodlaní vytrpět cokoliv než zradit Pravdu, kterou je Kristus sám. Jsem s vámi, děti, v každé zkoušce. Důvěřujte Mi.

Ježíš


2Thes 2, 15: Nuže, bratři, stůjte pevně a držte se těch zásad, v kterých jsme vás vyučili, ať už slovem, nebo listem.

zpět