968. Poselství Ježíše ze dne 15. září 2010.

Nástroj: Jennifer (USA).


TADY JE SVĚT A ZDE TAKÉ KONČÍ


Mé dítě, říkám ti toto: démon nedělá nic čistého, je jenom původce rozdělení.

Rozuměla jsi, mé dítě, že tady je svět a že svět končí zde? Tvá duše půjde dále, a věčnost je navždy. Dnes je tolik těch, kdo hromadí své poklady tady na zemi a hledání nebe odkládají na později. Ale Já vám říkám, že nebe, peklo a očistec bude možná už zítra.

Proč se duše zbavuje dobra, když odmítá mé milosrdenství? Dejte pozor na ty, kdo mluví o své svatosti slovy, nebo ji ukazují, neboť Já vám říkám, že duše, která je opravdu svatá, o své svatosti nemluví, ale jen ukazuje opravdovou pokoru. Ti, kteří mají velkého ducha, nemají vždy velké srdce.

Dnes dávám má slova lásky světu, abych požádal své děti, aby se oddali modlitbě: ponoříte tak vaše srdce do mé božské lásky, která vás povede ke svatosti a do nebe. Teď jděte kupředu, neboť Já jsem Ježíš a buďte v pokoji, neboť mé milosrdenství a má spravedlnost zvítězí. Amen.

Váš Ježíš

zpět