974. Poselství Boha Otce, září 2010.

Nástroj: Louise Starr Tomkiel (USA).


CO SE CHYSTÁM UDĚLAT, OTŘESE ZEMÍ


Potom, co jsem pečlivě rozlišila zdroj poselství, BŮH OTEC promluvil:

New York City a San Francisko a Los Angeles pocítí můj hněv. Každé město, každý kraj, který následuje mého odpůrce, pocítí můj spravedlivý hněv. Tato hodina, můj lide, k vám přišla.

Nebudu už víc trpět vaši neposlušnost, odmítání mých napomenutí a Mne samotného.

Dal jsem vám hodně času, abyste se ke Mně vrátili a změnili svůj způsob života. Poslal jsem vám varování – dávám vám svá poselství – a vy Mě stále neberete na vědomí. Co se chystám udělat, otřese zemí a vloží strach z Boha do vašich srdcí.

Čas, který vám zbývá, než ukážu svůj spravedlivý hněv, je mimořádně krátký.

Ve skutečnosti, už je tady. Má trpělivost je vyčerpána!!! Chystám se teď trestat.

PROBUĎTE SE! Litujte svých hříchů, neboť již nadešel čas.

Všechno již začalo. Vše se zhorší velmi rychle. Ještě jednou, říkám vám, OBRAŤTE SE, PROBUĎTE SE! AMEN!!

Bůh Otec

zpět