983. Poselství Ježíše ze dne 1. února 2011.

Nástroj: Anne (Irsko)


POHLEĎTE, JAK DĚTI BOŽÍ HASÍ ŽÍZEŇ DOBREM


Nejdražší apoštolové,

jsem zde a čekám, abych si vyslechl vaše prosby. Slyším sténání vašich srdcí, v samotě služby nebi, když jiní kolem vás nebi neslouží. Vy sloužíte vedle těch, kteří buď žijí v souladu se zvyklostmi tohoto světa, nebo slouží volání, jež je rozdílné od toho vašeho.

V pravdě, Já vím, že jsou chvíle, kdy se ptáte sami sebe, proč jsem vás postavil tam, kam jsem vás postavil. Doufám, drazí apoštolové, že tyto chvíle jsou krátké. Doufám, že strávíte méně času otázkami nad tím, proč sloužíte v dané roli a více času nad tím, jak sloužit dokonaleji v úloze, jež vám byla dána. Vidíte, srovnání s ostatními nikdy nenese plody.

Vy jste jedineční.

Práce, kterou pro vás mám, je jedinečná, a vy musíte dávat pozor na zvyk vléci vaše poslání za vámi, jakoby to bylo něco těžkého, co ničí vaši radost. To není způsob, jak apoštol žije své poslání. Apoštol by měl nahlížet na své poslání jako na prizma, jímž se příležitosti ke svatosti a k radosti rozbíhají v nespočtu krásných a rozličných cest.

Vskutku, ostatní by měli pohlížet na vás a na vaše poslání jako na něco nerozdělitelného.

Vy sami byste se měli stát vaším posláním.

Ach, drazí apoštolové, Já vím, že nesete těžký kříž, sdružený s vaším svatým posláním, ale cožpak nevidíte, že kříže, nesené s důstojností, ilustrují moji přítomnost ve vašem životě a vskutku, ve světě víc než cokoli jiného? Za každých okolností vám žehnám a přijímám vás do mého srdce, kde naleznete směr a útěchu, kterou žádáte. V každé chvíli je milost dostupná pro vás a pro jiné skrze vás. Čím více milosti do vás vlévám, tím víc je svět požehnán a vy víc posvěcení.

Přibližujte se ke Mně, těsněji a těsněji ve vašich srdcích a vašich činech, a svět v Pravdě nalezne lásku, po které touží. Pohleďte, jak děti Boží hasí žízeň dobrem, jako kdyby byly vyprahlé jeho nedostatkem. Ano, vy se obětujete, abyste odpověděli na mé volání, ale plán funguje a svět se obnovuje úsilím všech lidí dobré vůle. Tedy, radujte se, přestože nesete kříž. Děláme pokroky ve správné věci, totiž, ve věci lásky. Amen.

Ježíš

zpět