984. Poselství Panny Marie Anguerské ze dne 1. listopadu 2011.

Nástroj: Pedro Régis (Brazílie).


VAŠE ŽIVOTY JSOU V RUKOU PÁNA


Milé děti, vaše životy jsou v rukou Pána. On vás stvořil k svému obrazu a podobnosti a v jeho očích máte velkou hodnotu. Patříte Bohu a On vás očekává s nesmírnou láskou Otce. Vzdejte chválu Pánu, neboť je k vám dobrý a jeho milosrdenství trvá navěky.

Vždy kráčejte k setkání se svatostí. Nedovolte, aby hřích vás vzdálil od milosti. Vždy se obracejte k mému Ježíši. Očekává od vás mnoho. Dejte Mu to nejlepší z vás pro misi, kterou vám svěřil.

Lidstvo ztratilo pokoj, ale vy jej můžete hledat a dosáhnout. Služte svému Bohu a nevzdalujte se z cesty, kterou jsem vám vyznačila během těchto let. Nedovolte věcem světa, aby vás přivedly k duchovní slepotě. Já jsem vaše Matka a přišla jsem z nebe, abych vám pomohla. Dny radosti přijdou pro všechny, kdo přijímají a žijí mé výzvy.

Během konečného Velkého trestu, moji oddaní budou ochráněni a zlo je nezasáhne. Po vaší bolesti přijde velká radost. Pán nechá přijít novou Zemi, kde všichni budou šťastně žít. Radujte se, protože vaše jména jsou již zapsána v nebesích.

To je poselství, které vám předávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili se s vámi ještě jednou setkat. Žehnám vás ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Zůstávejte v pokoji.

Matka Maria

zpět