986. Poselství Boha Otce ze dne 7. listopadu 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘEMÍTEJTE


Během tohoto času chci, abyste rozjímali nad svým životem. Protože konec je na dosah ruky, chci, abyste uvažovali o tom, jak jste sloužili mému království. Sloužili jste vůbec mému království? Jak jste použili darů, které jsem vám dal? Použili jste je, nebo jste je nechali spát? Žili jste svůj život ve službě druhým, nebo jen sami sobě?

Uvažovali jste, jaký bude souhrn vašeho života, až budete stát zde, přede Mnou, v onen den? Myslíte, že od vás nebudu vyžadovat zúčtování? Udělali jste si v nebi zásobu vůbec nějakých pokladů, nebo jste si jen užívali pozemských rozkoší?

Mé děti, času je velmi málo. Rozjímejte a berte v počet, jak jste využily čas na zemi, neboť až vás zavolám domů, bude to vše, co Mi budete moci ukázat.

Bůh Otec


Ef 2, 8-10
8: Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
9: Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
10: Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

Řím 14, 12: Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.

2Tim 2, 22: Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.

Col 3, 5: Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.

zpět