988. Poselství Boha Otce ze dne 12. listopadu 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VAŠE NOVÁ REALITA


Připravte se nyní na vaši novou realitu. Na vaši novou realitu, kde nic není takové, jak jste byli zvyklí. Na vaši novou realitu, kde ničeho není dostatek. Připravte se, moji lidé, na novou realitu, která má nastat brzy.

Něco se vzdálilo, něco začíná.

Poznámka: Vidím Dow Jones index v jednomístných číslech, počínaje číslem 8. Viděla jsem, ať už je to jakkoli, miliony bankrotujících. Rozsáhlé ztráty zaměstnání a panika tak velká, že Velká recese vypadala jen jako přestávka. (*)

Připravte se, připravte se!

Nyní máte všechno, co potřebujete, ale pak budou všichni chudí. Neboť všeho bude málo. (Potravin a věcí, které pocházejí z jednotlivých národů).

Nedostatek peněz, abyste si cokoli mohli koupit – obrovská inflace. Nedostatek jakékoli práce.

Připravte se, aby to bylo pro vás lehčí. Udělejte si zásoby jídla. Šetřete jím. Budete rádi, že jste to udělali.

Bůh Otec


Př 6, 6-15
6: Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš.
7: Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce,
8: opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu.
9: Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku?
10: Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si
11: a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.
12: Ničemný člověk, muž propadlý ničemnostem, má plná ústa falše,
13: mrká očima, nohama cosi naznačuje, svými prsty ukazuje.
14: V srdci má proradnost, osnuje zlo v každém čase, vyvolává sváry.
15: Proto náhlá pohroma ho stihne, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.(*) Poznámka překladatele:

Celosvětová ekonomická deprese (2007-2015).

zpět