989. Poselství Ježíše ze dne 7. února 2011.

Nástroj: Jennifer (USA).


MÁ LÁSKA JE MILOSRDNÁ A MÉ MILOSRDENSTVÍ JE LÁSKA


Mé dítě,

žádám mé děti, aby zpytovaly své svědomí. Dovolte vašemu svědomí, aby vás vedlo a nechejte se jím řídit na cestě ke svatosti.

Mé děti, má láska je milosrdná a mé milosrdenství je láska. Neměly byste marnit své dny posuzováním druhých, ale milovat je se soucitem a s milosrdenstvím.

Ptám se vás, mé děti, kolikrát jste zapomněly na moji laskavost? Kolikrát jste ukázaly hrdost na svou práci, místo toho, abyste byly příkladem pokory? Kolikrát jste řekly druhým, co děláte, abyste v nich vyvolali vděčnost?

Mé děti, odevzdejte se do mé vůle. Použijte vlohy, které jsem vám dal, abyste zvětšily mé světlo a moji lásku ve vás, a tak na oplátku přinesete slávu a čest vašemu Nebeskému Otci.

Buďte nástroji míru a tak postupně bude docházet ke změně a k obrácení ke Mně. Modlete se za ty, jež jsou kolem vás. Máte velikou odpovědnost, abyste se modlili za mou církev. Modlete se za moje kněze, modlete se za živé i za mrtvé.

Moje děti, toto je křik nebes. Je to žádost nebes, abyste braly v úvahu poselství evangelia, abyste se mohly otevřít mému plánu jako dobrý lotr na kříži.

Obraťte se k mé Matce, protože je pro svět příkladem úplného odevzdání Božímu plánu.

Je příkladem lásky, upřímnosti, pokory, trpělivosti a spojení svého utrpení s utrpením svého Syna.

Sjednoťte se Mnou. Trpte se Mnou, milujte se Mnou, projevujte milosrdenství se Mnou a ukazujte jemnost a laskavost. Můj lide, řekl jsem vám, abyste Mě milovali víc. Obejměte Mě a utěšujte Mě ještě víc a všechno dělejte tak, že zapomenete na sebe a Mě uvidíte ve všech věcech, protože Já jsem Ježíš a vše se stane podle mé vůle.

Ježíš

zpět