992. Poselství Ježíše ze dne 6. července 2011.

Nástroj: Maria (Francie).


UŽ ZDE NENÍ NIC OPRAVDOVÉHO


Poslouchej vždy svého Boha a přijímej konat mou vůli. Se Mnou jsi v Pravdě, neboť na této zemi je všechno poskvrněno, všechno musí být očištěno.

Už zde není nic opravdového. Všechno je zkažené, už nezbývá nic než peníze, sex, zábava, ale na účet života těch druhých.

Stali jste se monstry, pro peníze hotoví ke všemu. Pro chudého už nemáte nic, odmítáte jej. Ale dejte pozor, nevěrní lidé, nouze na vás padne v budoucích zkouškách. Budete hodně trpět a padnete na kolena před vaším Bohem, abyste Ho prosili o odpuštění. A pak, jenom tehdy, vám bude uděleno mé velké milosrdenství.

Má dcero, důvěřuj Mi, neboť ochráním tebe a tvou rodinu. Buď připravena na můj příchod, jež nastane brzy.

Přijmi můj pokoj a mou radost do svého srdce. Miluji tě nekonečně.

Ježíš, Král Lásky. Amen.

zpět