993. Poselství Boha Otce ze dne 14. listopadu 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NA KOLENA


Mé děti, řekl jsem vám, že žijete v čase, jenž je nepodobný žádnému dřívějšímu. Pohár nepravostí mnoha národů se naplňuje.

Všímejte si, v tomto čase dostanu Ameriku na kolena (čas, kdy přivede Ameriku na její kolena). Budete očišťováni. Budete-li vzdorovat mému očišťování, stane se pro vás těžší (situace v tomto čase) a budete víc trpět.

Moji lidé, kteří budou v Americe během času mých soudů, budou velice trpět. Moji lidé, kteří jsou připraveni jít ke Mně domů, začnu přivádět domů jednoho po druhém.

Zlý se chystá na zemi odvázat jako nikdy dříve.

Bůh Otec


Ez 9, 9-10
9: Řekl mi: "Nepravost domu izraelského i judského je nesmírně veliká. Země je plná prolité krve a město je plné křivd. Vždyť řekli: "Hospodin zemi opustil, Hospodin nic nevidí."
10: Proto mi jich nebude líto a nebudu znát soucit. Jejich cestu obrátím na jejich hlavu".

Ž 9, 16-18
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou. – Higgájón.
18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.

Mt 24, 21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.

zpět