001. Poselství Ježíše ze dne 1. září 2015.

Nástroj: paní Marta P. Přeje si zůstat v anonymitě (Slovensko).


ÚTĚCHA – ČÁST PRVNÍ


Adminu Peterovi a ostatním:

Milovaní, dostali jste tisíc a sto důkazů o ukončení dějin tohoto života. Znamení jsou jasná. Apokalypsa se završuje. Nyní nastoupí i důrazná znamení přírody při Varování svědomí, která budou těžká pro celé lidstvo. Varováním svědomí, očistou, trestem a letnicemi se skončí dějiny.

Je zbytečné brouzdat po internetu a hledat zprávy, které vám vyrážejí dech. Nediskutujte, ale čiňte pokání, protože už není čas!

Turzovka a její chrám je znamením konce pro všechny národy, nejen pro vybrané elity církve.

Země padla do prachu a špíny, do špíny citu, který je vrahem Boha a duše.

I církev padla, neexistuje na zemi, a je už jen jediné místo, kde se pravda žije tak, jak jste ji dostali v těchto poselstvích i z jiných zdrojů.

Pravda evangelia říká: Není možné sloužit dvěma pánům. Není možné mít dvě hlavy (*), je to omyl. Máte jasné důkazy. Příchodem Františka byla zrušena oběť. Elektronika je Satanův nástroj, jímž není možné sloužit Bohu, i když jej Bůh použil k vaší výstraze. Je to zaznamenáno v Knize Zjevení svatého Jana. Konec už je zde.

Čiňte pokání, protože tyto nástroje elektroniky budou zásahem vypnuty. A co potom budete dělat? Plakat a litovat? Falešný papež vám nemůže dát Pravdu. Vzpamatujte se a čiňte pokání, dokud ještě můžete. Žádali jste odpověď. Dostali jste pomáhající milost. Dejte to na vědomí všem. Očekávejte zásah, který zruší všechny pravdy lidského chápání, které jste přijali místo Boží Pravdy. Evangelium není možné změnit.

Máte znamení. I Turzovka je znamením konce dějin a zrození nového člověka skrze Syna Božího a Nejsvětější Matky. Pohleďte na vrchol věže chrámu v Turzovce, tam, kde je koruna Nejsvětější Matky. Je to žena oděná sluncem, která se nazývá nejsvětější eucharistie a je platná jen tam, kde se žije Pravdou. Držte se jí a ona vás přivede k Pravdě. Je to žena s patou maličkých, skrze něž se již uzavírají dějiny.

Duch Boží vám dal světlo o tom, co máte dělat a kam máte jít.

Ekumenismus a jiné podoby změn v takzvané padlé církvi a ve světě jsou znaky Satana a konce času – jsou to hříchy nečistoty.

Proto máte znamení. Je čas pokání, pokud ho stihnete. Tak ho čiňte. I tuto zprávu dejte na vědomí na veřejnosti, i všem kněžím. Konec je zde.

Varování už máte nad hlavou. Bude pro vás překvapující a bolestné, ale přinášející spásu pro mnohé.

Ježíš, Syn Boží, nepřišel odsoudit odsouzeného člověka, ale spasit ho skrze nové semeno života, kam všichni musí vejít, do nového početí. To je tajemství spásy. To je Matka Boží na věži chrámu v Turzovce – je to znamení, že zásah je už zde.

Proto čiňte pokání skrze bolest vlastního poznání a popření chybného myšlení, které má člověk od Satana, ukrývajícího se za city. Evangelium odkrývá tuto hrůzu.

Připravte se a buďte stateční. Oznamte to všem. Je to poslední útěcha. Děkuji za přijetí.

Syn člověka(*) v církvi – poznámka admina Petera


zpět