012. Poselství Matky Spásy ze dne 3. ledna 2016.

Nástroj: Anna Terezia (Maďarsko).


VĚRU, BLÍZKO UŽ JE DOBA, KDY BUDETE MUSET SVĚDČIT O SPASITELI, JEŽÍŠI KRISTUMoji milí,

najděte si ke Kristu nejkratší cestičku, jaká se jen dá k Němu na úzké cestě najít. Věřte, že On sám osvětluje vaši cestu a tedy nekráčejte ve tmě. Padněte před Ním na tvář a vyznejte lásku a víru vycházející z vašeho srdce.

Věru, blízko už je doba, kdy budete muset svědčit o Spasiteli, Ježíši Kristu.

Modlete se, vroucně se modlete, a nedejte se svést. Neboť v patách jsou vám už draví vlci, kteří vás chtějí pohltit. Ale duši toho, kdo odvážně vytrvá ve víře v Krista, ulovit nemohou. Podávejte svědectví, ale jen tam, kde je to vhodné. Neboť nepřítel se snaží políčit pasti ještě i na vyvolené, aby padli. Držte se Ježíše a jeho svaté Matky, abyste poznali vedení Nebeského Otce a vnuknutí Ducha Svatého, který vám vždy ukazuje směr.

Matka SpásyZ maďarštiny přeložil bratr Zoltán

zpět