025. Poselství Ježíše ze dne 5. května 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).MÉ DĚTI, OBRAŤTE SE, DOKUD JEŠTĚ ŽIJETE TADY, NA TOMTO SVĚTĚ

Mé drahé děti,

už k vám nebudu dlouho mluvit. Proroctví se naplní. Žijte v neustálé připravenosti! Žijte připraveni na smrt. Čas se krátí, čas milosti uplyne. Přijde hněv mé spravedlnosti a padne na toto do hříchu pokleslé lidstvo. Neexistují náhody. To množství přírodních katastrof znamená, že svět je už v soudu. Každému zaplatím podle jeho skutků.

Mé děti, obraťte se, dokud ještě žijete tady, na tomto světě. Až umřete, pak se už nedokážete změnit. Budete schopni se obrátit, jen dokud žijete v tomto pozemském těle.

Moji maličcí, teď si myslíte, že už jste to četli. Proč se tolikrát opakuji? Řeknu vám to: Protože mnozí z vás se ještě neobrátili. Chci vás všechny zachránit. Vy si ale myslíte, že máte ještě čas. Už není čas, věřte Mi. Napravte se, obraťte se! I vás strhne náhlé nebezpečí, jako ty, kteří se stali oběťmi požáru, záplav nebo zemětřesení. Ani vy nejste lepší než oni a když se neobrátíte, i vy tak pochodíte. Za okamžik se ocitnete v pekelném ohni a tam bude pláč a skřípění zubů navěky věků. Odtamtud se nikdo nikdy nemůže vysvobodit. Čas získávání zásluh je zde na zemi, dokud žijete v tomto těle. Využijte jej! Obraťte se, dokud ještě není pozdě! Modlete se za vaše společníky žijící v hříchu!

Velmi účinná je vroucí prosba spravedlivého člověka. Vyznávejte tedy jeden druhému své hříchy a modlete se druh za druha, abyste byli uzdraveni. Taková modlitba zmůže mnoho.

Eliáš byl člověk, který trpěl podobně jako vy a modlil se vroucně, aby nepršelo, a nepršelo na zemi tři roky a šest měsíců. A pak se zase modlil, aby nebe dalo déšť, a země vydala svou úrodu. [Jak 5, 16-18].

Účinnost modlitby je důvěrou, kterou máte ke Mně, že vás vyslyším, když o něco prosíte podle mé vůle. A když víte, že vás poslouchám, ať už prosíte o cokoli, víte i to, že dostanete, oč jste Mne prosili. Když někdo vidí, že jeho bratr páchá hřích, jenž nevede k smrti, ať prosí a Bůh mu dá život – totiž těm, kteří páchají hřích, nevedoucí k smrti [Jan 5, 14-16].

Žehnám vám láskou, vylévající se z mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět