028. Poselství Ježíše ze dne 19. června 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/TAK UNAVENÍ...


Já vím, že vaše srdce jsou znavená, děti. Vím, že jste se unavily bezbožným světem, v němž žijete. Vím, že toužíte po domově tady se Mnou, a který přichází – velmi brzy pro některé z vás, později pro jiné, ale kvůli Mně musíte vydržet trochu déle.

Je jich tolik ve světě, kteří Mě neznají a věří, že Mě nepotřebují, a brzy bude pro ně příliš pozdě. Musím pracovat skrze vás, abych se dotkl tak mnoha z nich, kolik jen mohu, abych jim ještě jednou nabídl spásu. Příležitost uniknout tomu, co je jinak čeká.

Budete-li pokračovat v mém díle na zemi, zůstanete-li Mi věrni, budete-li stále kráčet se Mnou v tomto čase únavy, budu vám žehnat znovu a znovu. Vyplním vaše modlitby, na jejichž splnění jste čekaly celé roky. Udělím vám schopnosti, uzdravení a zázraky, když to pro Mne vydržíte.

Držte se Mě, děti. Slavné dny přicházejí, kdy budete osvobozeni od zkaženosti světa a už nikdy nepocítíte únavu, jakou cítíte nyní.

Ježíš


Žalm 119, 28: Moje duše se rozplývá žalem, pozvedni mě podle svého slova.

Izajáš 40, 29: On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.
30: Mladící jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají.
31: Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly;
vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jsou bez umdlení.

Gal 6, 9: Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. Vydržíme-li,
dočkáme se doby, kdy budeme sklízet.

Mt 11, 28: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.

Jeremiáš: 31, 25: Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.
Převzato z http://wingsofprophesy.cz


zpět