041. Poselství Ježíše ze dne 10. července 2016.

Nástroj: Littlest of Servants (Kanada).


ODPUSTÍM VÁM, BEZ OHLEDU NA TO, CO JSTE UČINILI


Když jsem byla toto ráno v kostele na mši, obdržela jsem od Ježíše následující naléhavé poselství pro celý svět:


Jsem druhá osoba Nejsvětější Trojice. Jsem Boží milosrdenství. Přeji si, aby mé děti pochopily hloubku mého nejněžnějšího milosrdenství a lásky. Vesmír není dost velký, aby je obsáhl. Nechci, aby se mé děti bály přiblížit k mému milosrdenství ve zpovědnici. Čekám na vás, abych vám mohl odpustit vaše hříchy a držet vás pevně v mém objetí. Důvěřujte v mou lásku a milosrdenství a nepochybujte, že Já odpustím každému kajícnému hříšníku.

Má láska a milosrdenství neznají žádných hranic! Vzpomeňte si na sv. Pavla! Vzpomeňte si na sv. Františka! Vzpomeňte si na sv. Petra! Nezradil Mě třikrát? A když přišel ke Mně hledat odpuštění, nejenže jsem mu odpustil, udělal jsem ho hlavou mé církve. Mým prvním papežem!

Přeji si, aby mé děti žily svůj život tímto způsobem:

Zaprvé: Odevzdejte vaši minulost mému milosrdenství!

ODPUSTÍM VÁM, BEZ OHLEDU NA TO, CO JSTE UČINILI.

Zadruhé: Dejte váš přítomný okamžik mé Lásce! Bez mé Lásky a milosrdenství by celý vesmír a vše v něm zmizelo. Člověk je mé největší mistrovské dílo a stvořil jsem jej z mého milosrdenství a lásky.

Zatřetí: Odevzdejte svou budoucnost mé vůli! Počítám každý vlas na vaší hlavě a stanovuji, kolik dní budete žít na zemi. Každý z vás má určený čas, aby se setkal se Mnou, a tak se nestarejte o budoucnost, ale ponechejte ji v mých rukou! Má vůle bude vykonána. DŮVĚŘUJTE MI! DŮVĚŘUJTE MI! DŮVĚŘUJTE MI!

Spočiňte v mé náruči a Já budu něžně hladit vaši hlavu a šeptat do ucha, jak vás miluji. Vy jste mé děti a Já jsem pro vás dal svůj život na kříži a udělal bych to ochotně znovu, kdyby to bylo nutné pro vaši spásu. Dejte mi svou vůli a vaše starosti o budoucnost a Já se o vás postarám. Nedělejte si starosti, váš Bůh, Syn a Duch Svatý vás milují, a kdybyste mohli plně pochopit mou lásku k vám, vaše srdce by se štěstím roztrhlo!

Ježíš


Ježíš prosí, abyste četli Mt 6, 24 – 34.
Převzato z: http://afterthewarning.com
zpět