064. Poselství Ježíše ze dne 7. června 2016.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


MOJI MALIČCÍ, RADUJTE SE, ŽE PATŘÍTE MNĚ!


Moje drahé děti,

hodina nadešla. Už žijete v čase, kdy se má slova vyplní. Přichystejte se! Velmi náhle na vás udeří velké a krvavé pronásledování křesťanů. Jako úder blesku z jasného nebe. Tak náhle.

Moji maličcí, nebuďte překvapeni těmito palčivými bolestmi, jimiž budete muset projít. Počínaje mými apoštoly všichni moji následovníci byli pronásledováni. To proto, že se mé učení liší od ducha světa. Já jsem konal činy lásky a ohlašoval lásku, ale ve světě se uplatňuje nenávist.

Moji maličcí, radujte se, že patříte Mně! Vyvolil jsem si vás, že pokud budete dodržovat mé Zákony, stanete se mými následovníky, abyste získali nebe, které vám bylo přichystáno od věčnosti.

Moje děti, radujte se a plesejte, když se vám vysmívají, nenávidí vás a pronásledují vás kvůli mému jménu. V nebi budete mít velkou odměnu. Kdybyste Mě nenásledovali, tak by vás nepronásledovali. To dokazuje, že kráčíte po dobré cestě.

Mé děti, setrvejte vedle Mne až do smrti. Buďte Mi věrni i za cenu prolití své krve. Pravím vám, v nebi nebude šťastnější spasená duše, než jste vy. Tady na zemi nelpěte k nikomu a k ničemu, jedině k dodržování mých Zákonů! Tak potom i o vás bude říkat můj Otec to, co o Mně: Tito jsou mými milovanými dětmi, v nichž mám zalíbení.

Moji maličcí, přichystejte se. Brzy předstoupíte před mé svaté Světlo. Tehdy i vám řeknu toto: Dobře, můj věrný služebníku, vstup do radosti svého Pána!

Mé děti, přichystejte se, hodina je už tady. Už k vám nebudu dlouho mluvit. Všechno jsem vám oznámil. Má poselství proměňte v skutky a nemáte se čeho bát. Čeká vás úžasný, radostiplný, dokonalý, věčný život v nebi.

K tomu vám žehnám mým srdcem pronikající, všechno převyšující, posilňující a objímající láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět