083. Poselství Ježíše ze dne 9. dubna 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


BRZY SE BUDE VAŠE KREV PROLÉVAT ZA MNE


Moje drahé děti,

čekají na vás velmi smutné dny. Pronásledování už je tady, už začne, jen co zabere větší území. Už je všechno připraveno. Žijte ve střehu, jako když židé v noci exodu jedli obětního beránka ve stoje, s poutnickou holí po ruce, připravení k odchodu.

I vy tak žijte tyto dny, protože kdykoli mohou na vás zaútočit, a tehdy je třeba utéct.

Moje drahé děti, až k tomu nadejde čas, vše budete jasně vědět a vidět. Naplňte jen to, co vám říkám, a všechno bude v pořádku – naplníte můj věčný svatý plán. Život je krátký. Žijte připraveni na smrt. Brzy se bude vaše krev prolévat za Mne.

Žehnám vám svým láskou překypujícím srdcem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

JežíšPosilnění z Písma svatého:

1Kor 11, 23-24:
23: Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
24: vykonal děkovnou modlitbu, rozlámal ho a řekl. "Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku."
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět