099. Poselství Ježíše ze dne 9. září 2016.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


VYZNEJTE MĚ PŘED TÍMTO HŘÍŠNÝM POKOLENÍM


Moje drahé děti,

pronásledování křesťanů je již na prahu. Celou Evropu zahalí krev křesťanů. Přichystejte se, žijte v neustálé připravenosti. Hodina je již zde. Syn člověka se dostane do rukou hříšníků. Jako Já tehdy, před 2000 roky, jsem vystoupil na Golgotu a na kříž, abych vás vykoupil za cenu prolití mé svaté Krve a mého mučivého utrpení, tak stejně teď i má církev musí vystoupit za Mnou na Golgotu a na kříž, aby se očistila ve své vlastní krvi a slzách, neboť jen potom, až se očistí, může vejít do mé slávy.

Mé děti, žijte připravené na smrt. Kdo vytrvá do konce, bude spasen. Vyznejte Mě před tímto hříšným pokolením. Odevzdejte Mi svůj život, a tak i Já vás vyznám před mým Otcem a před jeho svatými anděly a získáte věčné štěstí, věčný život.

K tomu vám žehnám úžasnou, lidskou myslí nepochopitelnou, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš



Posilnění z Písma svatého:

1Kor 14, 36: Vyšlo snad Boží slovo od vás? Nebo přišlo jen k vám samotným?




Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.




zpět