1002. Poselství Boha Otce ze dne 19. listopadu 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JEN VY


Mé děti, tlak času, ve kterém žijete, je velmi velký. Každý den nesete víc stresu kvůli tomu, co vychází najevo a kvůli stále rostoucí nejistotě.

Žijete v čase, kdy nepřítel vašich duší hledá, jak by vám ukradl vaši životní sílu, všechnu radost a všechen čas. Jen vy můžete zabránit, aby vám tyto věci byly vzaty.

Hlídejte si dobře svůj čas a energii, aby vás nepřítel nepřemohl únavou, neboť v tomto čase má přijít daleko víc špatných věcí.

Připravil jsem vás pro tento čas, všimly jste si? Dal jsem vám vše, co potřebujete vědět.

Bůh Otec


Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

1Petr 5, 6-8
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.

2Tim 2, 15-16
15: Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.
16: Bezbožným a planým řečem se vyhýbej. Neboť takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbožnosti.

zpět