1009. Poselství Panny Marie Anguerské ze dne 29. září 2012.

Nástroj: Pedro Régis (Brazílie).


POSLOUCHEJTE MĚ A JÁ VÁS ZAVEDU NA VRCHOL SVATOSTI


Drahé děti,

jsem Královna pokoje, přicházející z nebe, abych vás dovedla k Tomu, který je vaším absolutním Dobrem a který vás zná všechny jménem. Děkuji vám za všechno, co jste udělaly ve prospěch mých plánů. Řekněte všem, že nepřicházím z nebe, abych žertovala. Je vhodný čas k tomu, abyste se obrátily. Poslouchejte mě a já vás zavedu na vrchol svatosti. Jsem vaše Matka a jsem neúnavná.

Necouvejte. Otevřete vaše srdce a přijměte Boží vůli do vašich životů. Já trpím kvůli vašemu utrpení. Poklekněte v modlitbě, protože jen tak si můžete pomoci. Prosím vás, abyste v prvé řadě vykonávaly Boží vůli. Vy jste ve světě, ale nejste ze světa.

Bůh mě poslal, abych vás povolala k obrácení. Straňte se hříchu a služte Pánu s radostí.

Ať ve vašich srdcích není stvoření považováno za víc než Stvořitel. Nezapomeňte: vy patříte Pánu. Buďte poslušné. Budu za vás orodovat u mého Syna Ježíše. Odvahu.

Radujte se, protože vaše jména jsou již zapsána v nebi. Ti, kdo rozšiřují má poselství, zakusí velkou radost v tomto životě a na věčnosti. V této chvíli nechávám na vás padat z nebe mimořádný déšť milosti. Jděte kupředu.

Toto je poselství, které vám dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji vám, že jste mi dovolily shromáždit vás ještě jednou. Žehnám vám ve jménu Otce i Syna a Ducha Svatého. Amen. Buďte v pokoji.

Maria

zpět