1016. Poselství Naší Paní Anguerské ze 14. listopadu 2011.

Nástroj: Pedro Régis (Brazílie).


KDYŽ SE NECHÁTE VÉST SAMI SEBOU, S JEŽÍŠEM SE NESETKÁTE


Drahé děti,

obraťte se k Tomu, kdo je vaší Cestou, Pravdou a Životem. Neztrácejte naději. Bůh řídí všechno. Nechejte se vést Duchem Svatým, neboť když se necháte vést sami sebou, s Ježíšem se nesetkáte. Nezapomeňte: Ve všech věcech konejte Boží vůli. Znám vaše potíže a vaše utrpení, ale neodmítejte svůj kříž. Abyste dosáhli vítězství, musíte napřed projít cestou kříže.

Lidstvo je na cestě k sebezničení, které lidé vytvořili svýma vlastníma rukama. Země se bude třást a na mnoha místech současně přijde smrt pro mnoho nevinných lidí. Trpím tím, co k vám přichází. Padněte na kolena v modlitbě. Pohleďte – čas bolesti pro lidstvo. Mějte důvěru v Ježíše a On vás zachrání.

To je poselství, které vám dnes předávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolili se s vámi ještě jednou setkat. Žehnám vás ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Zůstávejte v pokoji.

Matka Maria

zpět