1028. Poselství Ježíše ze dne 14. října 2012.

Nástroj: Pelianito (Kanada).


OTŘESY MUSÍ ZAČÍT DŘÍV, NEŽ BUDOU DUŠE PŘIPRAVENY


Ageus 2, 6-7: Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší. Otřesu všemi pronárody, a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají; a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů.


Moji drazí,

kdybyste věděli, s jakou radostí předjímám slavné naplnění mého plánu, přestali byste se bát. Neboť co je pokladem národů než krásné duše, které se shromáždí v církvi potom, co budou otřeseny v samém nitru? Otřesy musí přijít dřív, než budou duše připraveny. A tak se radujte se Mnou, neboť čas už je blízko!

Naplňte vaši misi v těchto posledních dnech – vaši misi modlit se za duše. Bude to jen tehdy, až můj Dům bude naplněn poklady národů, kdy mé srdce najde odpočinek na zemi. Můj Duch se vznáší nad zemí a hledá místo k odpočinku. Otevřete svá srdce, mé děti! Nechejte vašeho milovaného najít odpočinek ve vás. Pak vaše mise bude naplněna v míru a radosti.

Otevřete vaše srdce, mé děti! Jsem tak blízko.

Ježíš


Ó, milovaný Duchu Svatý, ať tvá milost široce otevře mé srdce, abys mohl najít místo odpočinku ve mně. Blahoslavená Matko, svatý Josefe, prosím, odejmi z mého srdce vše, co nedává slávu Pánu, aby dokonalá Trojice lásky mohla ve mně najít odpočinek. Přijď Duchu Svatý. Přijď mocnou přímluvou Neposkvrněného Srdce Marie, tvé milující choti.

.

zpět