1036. Poselství Matky Spásy ze dne 21. prosince 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

regina

LIDSTVO VSTOUPILO DO ČASŮ NEJVĚTŠÍ BOLESTI


Nejdražší děti mého Neposkvrněného Srdce:

Žehnám vás, lidé mého Syna, každého zvlášť.

Přicházím vás žádat, abyste věnovali pozornost mému slovu, neboť je Boží vůlí, abyste zůstali pozorní.

MILOVANÍ, POZOR, NEROZPTYLUJTE SE!
POZOR, MÉ DĚTI, BUĎTE POZORNÉ!

Lidstvo vstoupilo do časů největší bolesti, která se bude v průběhu let zvětšovat, až do doby po Očistě, kdy pokoj se dostane ke všem a bude ve všem.

Mé děti trpí nejčastěji respiračními nemocemi, které se zhoršují, protože se vracejí a trvají dlouho.

NETÁZALY JSTE SE, DĚTI, NIKDY SAMY SEBE, PROČ JSOU VAŠE DĚTI SLABŠÍ VŮČI NEMOCEM DÝCHACÍCH CEST?

Vystavení drastickým změnám klimatu přispívá do velké míry, že váš organismus ohrožují komplikace, vyvolané nemocemi dýchacích cest, ale současně se na tom podílí ruka člověka, jenž rozptyluje chemikálie a viry vzduchem, abyste byli častěji nemocní, a původci těchto nemocí se někdy stanou smrtelní pro lidská stvoření.

Vzhledem k tomu, byste se měly chránit, abyste zmenšily vystavování sebe bílým pruhům na obloze, když pokrývají oblohu. Současně nakapejte olej dobrého Samaritána na to, co jste si vybraly, aby vám chránilo nos a ústa.

Lidé z mocných národů s nemocnou myslí jsou démoni, kteří z letadel šíří nemoc nad mými dětmi.

ZAVŘETE SVÉ DOMY A NEVYSTAVUJTE SE VENKOVNÍMU VZDUCHU, KDYŽ UVIDÍTE PODIVNÉ TVARY V ATMOSFÉŘE.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, z vesmírného prostoru se blíží nebeské těleso, které bude znepokojovat lidstvo. Neberte má slova stále na lehkou váhu a buďte si vědomy, že Měsíc a Slunce mají velký vliv na Zem a na člověka.

Vědci, kteří pohrdají Slovem, které je vám dáváno Boží vůlí, nerozeznali předem to, o čem vás zpravil můj Syn, proto berte vážně slova, která vám přináším.

Pohleďte, jak je magnetický pól Země odkloněn, a to způsobuje pro lidstvo a vědu vážné komplikace.

Je nezbytně nutné, abyste se přiblížily mému Synu, i když jste terčem posměchu vašich bratrů. Cesta mých dětí je cestou slávy, cestou věrnosti k Nejsvětější Trojici, cesta proti proudu světa, cesta "Již, ale ještě ne."

Buďte pozorné, vulkanická aktivita se zvyšuje stejně jako zemětřesení, neboť tektonické desky, které obklopují velkou část Země, jsou v neustálém pohybu, a to je přivádí k tomu, že se lámou, vzájemně se ovlivňují, zvyšují svou sílu a utrpení mých dětí.

Vyzývám vás, abyste zůstaly duchovně připravené. Je nutné, abyste vy, lidé mého Syna, byli světly, která přitahují pohled Otce k Zemi, aby viděl, že jeho věrní se nacházejí v čase uctívání.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, buďte věrné mému Synu, zbožňujte Jej, dívejte se na Něj v každém svém bratru. Jako lid mého Syna nejste nikdy samy.

Mějte na paměti, že milosrdenství mého Syna je nekonečné a že vy jste zřítelnice jeho očí [Dt 32, 10b].

Modlete se, milujte mého Syna, nezapomeňte, že jste jeho lidem a že vás nikdy neopustí.

Modlete se za sebe, za své bratry, za celé lidstvo.

Má mateřská láska vám přináší pomoc a každý z vašich výkřiků je pro mne okamžitým hledáním jak vám pomoci.

Nebojte se, jsem vaše Matka, můj Syn mi svěřil každé z vás.

Držím vás v mém Neposkvrněném Srdci.

Matka Maria







Poznámka překladatele:
přeloženo z francouzského překladu.




zpět