1042. Poselství Ježíše ze dne 18. listopadu 2012.

Nástroj: Pelianito (Kanada).


PLAČTE NAD TÍM, CO POSTIHNE POSVĚCENOU PŮDU, PO KTERÉ KRÁČEL SPASITEL


2 Mak 3, 39: Ten, který má příbytek v nebi, je strážcem a pomocníkem toho Místa (Jeruzalém), bije a hubí ty, kdo přicházejí, aby mu uškodili.


Milované děti,

není snad půda toho města posvěcená? Přesto přišli mnozí, aby ji znesvětili – někteří zvnějška, ale někteří také zevnitř. Nemyslíte, že je vysoce ceněná Nejvyšším? Že každý její kámen byl spočítán? Plačte, mé děti! Plačte nad tím, co postihne posvěcenou půdu, po které kráčel Spasitel. Modlete se za ně. Modlete se za jeho obyvatele a za všechny, kteří je znesvěcují svými činy – zevnitř i zvnějška.

Mé děti, velký smutek přichází na svět. Ale nemějte strach. Jsem vždy s vámi – až do konce věků. A až mé město bude obnoveno, jeho krása zastíní všechnu jeho bývalou slávu. Už je to blízko!Ó, Ježíši, měj slitování se svým svatým městem, jehož půda byla posvěcena tvou přítomností a tvou svatou smrtí a vzkříšením. Ježíši, ať jeho slavná obnova přijde, a přijde rychle. Ježíši, Maria, Josefe, milujeme vás. Zachraňte duše! Amen.zpět