1063. Poselství Ježíše ze dne 22. února 2010.

Nástroj: Marie des Philippines.


NALÉHAVĚ VÁS ŽÁDÁM, ABYSTE SE DUCHOVNĚ PŘIPRAVILI


Žijete v mimořádných časech a proto, dokud panika a beznaděj ještě nevstoupily do srdcí lidí, vás naléhavě žádám, abyste se duchovně připravili.

Vaše svaly víry potřebují být užívány, cvičeny. Když se připravujete na maraton, tak potřebujete několik měsíců přípravy, aby vaše svaly si zvykly na to, co je třeba, abyste maraton zaběhli.

Pokuste se vidět přicházející události: nemoci, pohromy, zemětřesení, dopravní nehody, ekonomická zhroucení vlád, politická zhroucení, vzbouření a nepokoje, obrovské tajfuny, obrovská tornáda, hlad, jakoby se staly v jednom dni.

Abyste nestrnuli, nepropadli panice, nebo dokonce nedostali infarkt, potřebujete se připravit na duchovní maraton. Jestliže jste se dřív modlili a naslouchali Mi hodinu denně, tak vás žádám, abyste se naučili přicházet ke Mně mnohem víc než dosud – nacházejte během dne okamžiky, kdy budete přicházet ke Mně, dokud se celý váš den nestane modlitbou.

Protože vás miluji a protože si přeji, abyste byli připraveni tak, abyste neztratili svou víru, až události přijdou k vašemu prahu, neposílám mé posly k vám jenom teď.

Když zastavím vaši technologii, bude to proto, abych upoutal vaši pozornost k vašemu žalostnému duchovnímu stavu. Potřebuji vás odpojit, abych vás opět připojil ke Mně.

Odpojte se nyní teď a připojte se ke Mně. V minulosti jste se dozvěděli, že když otřesu vaším svědomím a jako v zrcadle vám ukážu váš obnažený hříšný stav, budete mít zapotřebí držet se své víry. Víry, kterou ve vás buď uvidím, nebo jinak zemřete strachem, nebo ztratíte naději a půjdete cestou nepřítele.

Pro člověka je přirozené čekat, dokud všechno nedokončil: vzdělání, kariéru, rodinu, jít za svými materiálními sny, uvidět jak rostou děti; to vše dřív, než se konečně obrátí ke Mně. Teď k vám přicházím, abych vám pověděl, že už nemůžete déle čekat, abyste se připravili, protože by u vás mohla zaklepat smrt. Je těžké to napsat, ale musíte být duchovně připraveni pro případ, že by váš život byl náhle ukončen.

Zeptejte se sami sebe, kdyby váš život byl vám vzat dnes, byla by vaše duše připravena?

Mnoho lidí se stará, jak se připravit na nadcházející ekonomickou krizi – jak si zajistit, aby jejich portfolio bylo zajištěno, nebo jak to bezpečně udělat. Jenom málo lidí se stará, jak se duchovně připravit na přicházející spirituální útlak. Jděte přijímat svátosti, zejména jděte vyznat své hříchy a na mši, dokud kněz ji ještě může sloužit. Myslíte si snad, že nemohu proměnit krále v žebráky v jediném okamžiku? Udělám všechno toto, a ještě víc, pokud vás to přivede blíž ke Mně.

Ten tlak, který pociťujete, je něco, co nyní cítí mnoho lidí, jako kdyby něco velkého a strašného se mělo stát. Mnozí se připravují – ale špatným způsobem…..je to marné….vaše finanční přípravy se stanou zbytečné.

Musíte se připravit duchovně. Musíte zatřást vaším duchovním domem a podívat se, kde se usadila špína a nečistota; nesmíte čekat, ale udělat to hned.

Televize je plná lží, marných lží, ale můj nepřítel je užívá, aby vás svedl k sebeuspokojení. K tomu, abyste poznali mého Ducha, si musíte vyčistit své duchovní uši. Mnoho lidí necítí, že se potřebují kát, protože nevidí své malé hříchy. Malé hříchy se sčítají a stávají se velkými, když jsou přehlíženy.

Ti, kteří se připravují finančně, investují do mnoha oblastí: do nemovitostí, do akcií, zlata, bondů, vzájemných fondů atd. Ale představte si, že bych nedovolil žádné skvrně této země přejít do mé obnovené země. Takže teď si představte, že bych zničil vaše diverzifikované finanční rezervy.

Jste diverzifikováni duchovně? Víra vyrůstá také z různých kolbišť: Co vaše charitativní činnost? Vaše pomocná ruka? Vaše modlitby? Vaše svátosti? Vaše novény? Vaše oběti? Vaše dary? Vaše láska k rodině? Váš vděk a pokora? Atd…

To je jediné portfolio, které bude přeneseno do obnovené země (jestli budete tak šťastní, že budete jedním z 600 miliónů, kteří budou schopni přejít hranici mezi starou a novou zemí, zbytek ze sedmi miliard bude totiž mrtev).

Ježíš
Poznámaka překladatele:

Sdělení k tomuto poselství našeho Pána.zpět