1074. Poselství Boha Otce ze dne 3. února 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ODMĚNA ZA VAŠI ZRADU


V přicházejících časech vše, co budete vlastnit, bude odměna za vaši zradu. Ti, kteří zradí vás, to udělají s radostí, aby měli to, co máte vy.

Nepřipoutávejte se k tomu, co vlastníte, mé děti, neboť brzy nebudete mít nic a budete se radovat, že jste si zachovaly svůj život.

Vstupujete do času, kdy mnozí z vás uvidí ty, které milujete, umírat před vašima očima. Mnoho lidí bude ležet v ulicích, aniž by se o ně někdo postaral, neboť nebude bezpečné je odvézt a pohřbít je.

Svět kolem vás se rychle mění a už nikdy nebude takový jako dřív, než tyto změny přišly.

Bůh Otec


Mt 6, 19-21
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
21: Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Mt 19, 20-26
20: Mladík mu řekl: "To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?“
21: Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne."
22: Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.
23: Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského.
24: Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“
25: Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: "Kdo potom může být spasen?"
26: Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko."
Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
zpět