1075. Poselství Ježíše ze dne 4. února 2020.


Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


EPIDEMIE


Hodně jsem se modlila a prosila, zda koronavirus má něco společného s epidemiemi, o nichž se nám Pán zmiňoval. Nakonec mi řekl toto:

Mé děti, věnujte velkou pozornost tomu, kam pošlu epidemie, aby udeřily. V tom, co sešlu, bude vždy znamení, zda je to ode Mne. Dbejte na to, abyste se modlily za ztracené mezi oběťmi.

Všechny pohromy nepřicházejí ode Mne.

Ježíš


Zj 9, 20-21
20: A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat;
21: neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.
zpět