1076. Poselství Boha Otce ze dne 5. února 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VELKÁ BITVA


Nelpěte na životě, který znáte, neboť se nyní mění. Ukládejte si pro sebe poklady v nebi předem a nelpěte na tom, co vlastníte tady na zemi, neboť všechno bude ztraceno kromě toho, co jste udělali v mém jménu.

Co leží před vámi je velká bitva, nepodobná žádné jiné, kterou jste kdy viděli. Poslední bitva mezi dobrem a zlem je právě na obzoru. Připravte se, že uvidíte věci, které jste nikdy neviděli.

Brzy budete doma, tady se Mnou v nebi. Radujte se!

Bůh Otec


Mt 6, 19-21
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
21: Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Mt19, 20-26
20: Mladík mu řekl: „To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?“
21: Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“
22: Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.
23: Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského.
24: Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“
25: Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: „Kdo potom může být spasen?“
26: Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko.“

Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
zpět