1077. Poselství Boha Otce ze dne 8. února 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BLÍŽÍ SE VELKÁ ZMĚNA


Celý dnešní den (tuto sobotu), pociťoval můj duch stísněnost. Cítím, že něco velmi velkého přichází, ale nemohu si představit, co to je. Na mysl mi přišel Írán, a když jsem posílala textovou zprávu kamarádovi, uvědomila jsem si, že to, co cítím, se podobá přicházejícímu útoku, který způsobí velkou zkázu, ale vše, co jsem až dosud měla, byl jen ten pocit. Mnohokrát jsem se dnes vyptávala Pána na podrobnosti o tom, co cítím, a to, co jsem uslyšela, bylo: Připrav se na změnu.

Moji lidé, velká změna přichází k národům. Moji lidé zažijí velký smutek z těchto změn, které se blíží, protože tyto změny nemají prospět vám, ale lidem mého nepřítele.

Až uvidíte, že tyto změny začnou, ujistěte se, že vaše domovy jsou v pořádku, protože mnoho z vás opustí Zemi, a mnozí náhle. Svět kolem vás se bude rychle měnit, mé děti, a už se nevrátí k tomu, jakým býval.

Konec se rychle blíží.

Bůh Otec


Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

Jl 2, 13: Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.

Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
zpět