1080. Poselství Boha Otce ze dne 11. února 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUĎTE POZORNÉ


Tolik mých dětí tráví dny myšlenkami na svou minulost. Mé děti, musíte přinést své srdce do přítomnosti, abyste se vyhnuly léčkám nepřítele dřív, než bude příliš pozdě.

To, co nyní přichází, se stane náhle a nebude čas, abyste se připravily, protože vše bylo již přichystáno v zákulisí, zatímco vaše pozornost byla zaměřena jinam.

Pozorujte, co je nezvyklé a dívejte se po tom, co je nepatřičné a nevhodné, abyste našly podvodné triky. Ti, kdo pracují pro mého nepřítele, pracovali přičinlivě v zákulisí, aby naplánovali vaše zajetí.

Buďte bdělé, pečlivé. Buďte pozorné.

Bůh Otec


2Thes 2, 10-12
10: a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.
11: Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
12: Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

2Tim 3, 1-5: Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
zpět