1081. Poselství Boha Otce ze dne 12. února 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEVHODNÉ POSTOJE


Dělám práci ve vašem srdci, abych opravil nepatřičné postoje, které jste měli už příliš dlouhou dobu. Nesprávné postoje a zacházení s lidmi, kteří pro vás nic neznamenají, ale pro Mne jsou drazí, zneucťují mé svaté jméno.

Přeji si, abyste přezkoumali své pohnutky dřív, než začnete mluvit. Přeji si, abyste se jasně slyšeli, abyste mohli poznat, jsou-li vaše důvody chybné, a abyste je litovali.

Mé děti, čas je nyní pro vás velmi krátký. Opravte tyto problémy, abyste se mohly vyhnout bolestnému období očišťování.

Bůh Otec


Př 18, 21: V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.

Př 4, 23-24
23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
24: Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost.

Př 11, 17: Muž milosrdný činí dobře i sám sobě, kdežto nelítostný drásá i vlastní tělo.
zpět