1083

1083.Poselství Matky Spásy ze dne 16. února 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

NEBOJTE SE, KONEČNÉ VÍTĚZSTVÍ PATŘÍ BOŽÍMU LIDU


Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Jako princ nebeských legií jsem poslán Nejsvětější Trojicí, abych vás vyzval, Boží lidé, sjednotit se, nejen v modlitbě, ale v odčinění a pokání, protože lidstvo odmítlo, odložilo a popřelo poselství, která dostává prostřednictvím tohoto nástroje.

Jako Boží lidé, mají co do činění s duchem, kolikrát je nebe varovalo, upozorňovalo a ujišťovalo, že se to lidstvu stane, pokud nebudou respektovat volání naší Královny a Matky Nebe a Země… a nesplnili to z pohrdání a vzpoury, a stále neposlouchají, přestože vědí, že příčina všeho zla je pýcha [Př 8, 13; Jr 50, 31], ta, ke které člověk dospěl.

Dívají se jen s malým znepokojením na to, co ohrožuje lidstvo, na chorobu, která zmutovala, a brzy na ni zapomenou. Aniž by jí přisoudili nějakou důležitost, zapomenou i  na prevenci a nemoc se všude rozšíří. Většina dětí našeho Krále a Pána Ježíše Krista žije z okamžiku na okamžik, nejsou vytrvalé, rychle zapomínají, a to je přivede k pádu do spárů zla.

To je způsob, jakým Satanovy hordy v lidstvu zesílily, pronikly do společnosti, vzdělání, náboženství, politiky, do potravy, zdraví a identity každého lidského stvoření, vyzývající všechno a každého, aby vytvořily generaci, která přivítá antikrista a vzdá se ďáblu.

Musíte zůstat bdělí v udržení jednoty, abyste mohli bojovat se silami zla, které napadly Boží Dům a ti, kdo je nemilují, budou jimi zmateny a povedeny do propasti.

Tato generace bude zkoušena až k vyčerpání. Mnozí odpadnou na okraj cesty, napravo, nalevo, ale musíte zůstat věrní. Zlo neodpočívá, děti našeho Krále a Pána se nedívají na pravdu, která se skrývá za pláštěm zla. Boží lidé spí ve svém vlastním egu, které je oslepuje, a tak nevidí podvody, které je vedly k znesvěcení Božího Domu.

Budou vědět o maskovaných návštěvách z kolébky komunismu, neradujte se, nedělejte to, komunismus jako řvoucí lev [1Petr 5, 8-9] bude vržen na Zem a přinese velkou bolest tím, že podnikne invazi a přinese… válku.

Buďte na stráži! Odjezd Obránce pravého úřadu římskokatolické církve z Božího Domu, způsobí velkou bolest Božímu lidu. Bude ale oslavován těmi, kdo jej vidí jako překážku nástupu Božího lidu do jednotného náboženství.

Buďte opatrní, nevzdávejte se, jste na správné cestě, neztraťte se po cestě!

My, nebeské legie, vás vždy doprovázíme.

Nebojte se, naopak, buďte stvoření činu, neztrácejte ani na okamžik odvahu, abyste mohli jít bezpečně dál.

Nebojte se, konečné vítězství patří Božímu lidu.

Nebojte se, vaše Královna a Matka Nebe a Země vás neopustí. Stojí před vámi, je Matkou lidstva. "Brána Nebe".

Žijte s Kristem v eucharistii.

KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael.
zpět